Myslivecké sdružení OŘECHOV

webové stránky Mysliveckého sdružení Ořechov u Brna

O nás

Myslivecké sdružení Ořechov

Myslivost má v Ořechově u Brna dlouholetou tradici. Dnešní podoba mysliveckého sdružení a rozloha honebních pozemků vznikla sloučením mysliveckých sdružení z Ořechova, Ořechoviček a Tikovic v r. 1960.  V r. 2010 tak Myslivecké sdružení Ořechov slaví 50 let od svého vzniku. Honitbu tvoří převážně polní pozemky v katastru obce Ořechov a okrajově v části katastrů obcí Syrovice, Mělčany, Hajany, Bratčice, Prštice a Nebovidy. V našem revíru jsou loveny dva hlavní druhy drobné zvěře: bažant kohout a zajíc. Nejlepší výsledky byly dosahovány až do sedmdesátých let minulého století, kdy průměrný roční odstřel činil stovky kusů. V dalších letech se stavy této zvěře prudce snižovaly v důsledku chemizace a mechanizace zemědělství. Výsledkem těchto negativních zásahů do přírody včetně velkoplošného obdělávání půdy je skutečnost, že lze dnes už jen hovořit o desítkách ulovených kusů ročně. K velmi početným druhům zvěře patřili také divocí králíci a koroptve, jejichž stavy  se přes veškerou péči dodnes nezvyšují. Srnčí zvěř je prakticky jediná, která změny v zemědělské velkovýrobě přežila bez větších problémů. Současný lov se pohybuje v průměru kolem 50 ks ročně. Velmi atraktivní a lovecky oblíbená je černá zvěř. Její výskyt je v naší honitbě pouze sezónní v období dozrávání zemědělských plodin. Přizpůsobivost této zvěře k lidské činnosti z ní dělá prakticky noční zvěř, která migruje na velké vzdálenosti a stává se tak obtížně lovitelnou. Vzácně byla v našem revíru dokonce lovena i zvěř jelení, která k nám přišla zřejmě z Bobravské vrchoviny.

Myslivecké sdružení Ořechov dnes hospodaří na celkové výměře 1.889 ha a sdružuje 28 aktivních myslivců. Hlavní význam a poslání sdružení spočívá v ochraně přírody a krajiny a zachování původních druhů zvěře v souladu s mysliveckými tradicemi.  Členové mysliveckého sdružení se podílejí na zlepšování životního prostředí formou revitalizace krajiny, zajišťují chov, vypouštění a ochranu volně žijící zvěře a pořádají kulturní a společenské akce v obci Ořechov.